ข่าวดัง

เงินบาทอ่อนค่า 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จังหวะดีของส่งออกไทย

พาณิชย์เผยเงินบาทอ่อนค่า 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าในรอบหลายปี จังหวะดีของการผลักดันยอดส่งออก ย้ำผู้ส่งออกยังต้องปรับตัวด้วย เพื่อการแข่งขันในระยะยาว วันที่ 22 กันยายน 2565 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนค่า 37.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการอ่อนค่าเงินในรอบหลายปี และเป็นจังหวะที่ดีของผู้ส่งออกไทยในการผลักดันการส่งออก แต่ทั้งนี้ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่จะผลักดันให้การส่งออกโต แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกไทยต้องปรับตัว เช่น การเพิ่มศักยภาพการผลิต การแข่งขัน คุณภาพของสินค้า ต้นทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกของสินค้าไทยในระยะยาวด้วย