ข่าวทั่วไป

6 คอนเทนต์ หมวด ‘ลูกวัยรุ่น’ ปี 2022 #MOMRecap2022

ความเหน็ดเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยย่อมแตกต่างกันไป ซึ่งทำให้บางครั้งการเลี้ยง ลูกวัยรุ่น มักถูกมองว่ามีความยากและเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษ เพราะวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็ว เริ่มมีโลกส่วนตัว เริ่มมีการต่อต้าน และเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ทำให้บางครั้งครอบครัวที่มี ลูกวัยรุ่น อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันและทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายวัยรุ่น เป็นวัยที่ต้องการได้รับความรักแตกต่างไปจากวัยเด็ก เมื่อลูกเติบโตขึ้น อาจจะไม่ได้ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่แสดงความรักด้วยการกอด หอม หรือเอาใจใส่ใกล้ชิดมากเกินไป แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือการเข้าใจในธรรมชาติของวัยรุ่นและการรับฟังที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง1.เตรียมรับมือ ลูกวัยรุ่น: 4 เรื่องสำคัญที่คุณพ่อควรสอนลูกชายก่อนเข้าสู่วัยรุ่น พอลูกเริ่มโต คุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งรู้สึกหายเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกเล็ก อาจต้องเตรียมตัวเหนื่อยอีกรอบ เมื่อพบว่าลูกน้อยของเรากำลังผ่านพ้นจากวัยเด็ก เข้าสู่ช่วงคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมี ลูกวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ทุกคนน่าจะพอจำช่วงเวลาวัยรุ่นหรือวัยแห่งการต่อต้านของตัวเองได้ โดยเฉพาะคุณแม่กับลูกสาว และคุณพ่อกับลูกชายย่อมเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของลูกในช่วงวัยนี้ได้ดีกว่าใครโดยเฉพาะลูกชายในช่วงวัยก่อนวัยรุ่น จะเริ่มมีพฤติกรรม บุคลิก และลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เช่น มีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น ชอบความท้าทาย ต้องการเป็นผู้นำ […]