ข่าวทั่วไป

ของเล่นเด็ก เสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัยของลูกน้อยแต่ละวัย

การเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัยของลูกน้อย การเลือก ของเล่นเด็ก เสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัยของลูกน้อยในแต่ละช่วง เด็กๆ แต่ละช่วงจะมีการพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป การให้ความสำคัญและเลือกของเล่น ให้กับลูกน้อยของคุณนอกจากของเล่นจะให้ความสุนกสนานกับเด็กแล้วสิ่งที่ได้มากกว่าการเล่น ทั่วไป คือการเล่นของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการที่ดีที่เด็กควรจะได้รับ ด้วยการเลือก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่เหมาะสมกับ ความต้องการในแต่ละช่วงวัยของเด็ก เด็กอายุ 0-6 เดือน ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขากำลังปรับตัวกับโลกภายนอก หลังจากที่ได้ออกมาลืมตาดูโลก ฉะนั้น ของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการของวัยนี้ ที่เหมาะสมจะเป็นของเล่นที่ช่วยการกระตุ้นการมองเห็น การได้ยินเสียง และกล้ามเนื้อให้กับลูกน้อย เพื่อให้เขาได้ สัมผัส จดจำ เรียนรู้ และคิดตามได้ดียิ่งขึ้น เด็กอายุช่วง 6 – 12 เดือน ช่วงนี้จะเป็นของเล่นที่ช่วยในเรื่องการกระตุ้นประสาทสัมผัส […]