ข่าวทั่วไป

นักวิชาการชี้”โมลนูพิราเวียร์” อาจทำโควิดกลายพันธุ์

นักวิชาการชี้”โมลนูพิราเวียร์” อาจทำโควิดกลายพันธุ์ วันที่5พฤศจิกายน 2565 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊ก “Anan Jongkaewwattana” เปิดงานวิจัยคลัสเตอร์โควิดในออสเตรเลีย พบไวรัส BM.2 แตกสายพันธุ์มาจาก BA.2.75 มีรายละเอียดดังนี้ ทีมวิจัยในออสเตรเลียรายงานคลัสเตอร์ของไวรัส SARS-CoV-2 ที่แตกมาจากสายพันธุ์ BM.2 (ลูกหลานของ BA.2.75) โดยกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ (ตอนนี้รายงานออกมา 9 คน) มีการเปลี่ยนแปลงในจีโนมของไวรัสหลายตำแหน่งแบบกระจัดกระจาย โดย […]